Skip Navigation Links

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van MaxCredible B.V. zijn de algemene voorwaarden van ICT Office van toepassing, zoals gedeponeerd op 3 juni 2003 bij de Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Den Haag. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Actievoorwaarden privé rondvaart

 • Jacht tour met schipper voor 10 personen in Rotterdam van Yachtcharter Huibers (hierna: de Actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • De Actie bestaat uit een gratis prive rondvaart van 3 uur met hapjes voor 10 personen in Rotterdam, wanneer een nieuwe of bestaande klant een afname doet van een professional Licentie van het MaxCredible platform voor €199,- per maand. De contractduur per licentie bedraagt 3 jaar.
 • U moet minstens twee weken voor de jachttour aan geven op welk datum uw een jacht rondvaart wilt hebben en hoe laat u wilt beginnen.
 • U heeft keuzen uit de volgende tijden:
  • 16:00-19:00
  • 17:00-20:00
  • 18:00-21:00
  • 19:00-22:00
 • Vertrek en eindpunt zal de City Marina Rotterdam zijn, deze haven bied voldoende parkeergelegenheid en is een mooie uitvalsbasis.
 • De route is als volgt:
  • Vanuit City Marina de Nieuwe Maas op en gaan dan stuurboord (rechts) uit en varen tegenstrooms richting de Brienenoordbrug. Zodra we de Brienenoord in zicht hebben keren en gaan we aan de noordzijde met de stroom mee langs de skyline en varen we door tot boven de tunnel. Vanaf de tunnel varen we aan de zuidzijde weer tegenstrooms terug naar City Marina.
  • Op deze manier is de Skyline van afstand en dichtbij te bewonderen geweest.
  • Markante punten in de rondvaart zijn o.a.: de Erasmusbrug, de Euromast en de SS Rotterdam.
 • De hapjes en drankjes zijn inbegrepen in de tour en verzorgt door Caterwings. (diverse borrel hapjes per persoon en drankjes per persoon).
 • Caterwings levert de hapjes en drankjes een half uur voor vertrek bij de City Marina op de jacht.
 • MaxCredible is niet verantwoordelijk voor betalingen van extras naast de hapjes/drankjes en de 3 uur jacht tour met schipper.
 • De Actie loopt van 1 augustus 2016 tot 31 september 2016.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • MaxCredible kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de boot plaats heeft gevonden.
 • Deze Actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • De rondvaart is niet inwisselbaar voor geld of een ander product.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze Actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de Actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd Deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze Actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • De Actie loopt van 1 augustus tot 31 september 2016. MaxCredible kan de Actieperiode verlengen. MaxCredible accepteert geen aanmeldingen voor de Actie buiten de Actieperiode.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de Actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • MaxCredible streeft ernaar de boot tour binnen 3 weken na acceptatie van het Actie Abonnement te organiseren. Deze levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Abonnee geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn tegenprestatie op te schorten dan wel het abonnement te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de abonnee redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het abonnement in stand blijft.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Actievoorwaarden Cash Game moderator

 • Cash Game moderator (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een MaxCredible licentie ontvangt de afdeling een privé Cash Game moderator.
 • De Cash game wordt gratis door de VVCM aangeboden.
 • De Cash Game is ontwikkelend door VVCM en is een combinatie van educatie, entertainment en simulatie. Het spel wil deelnemers duidelijk maken dat credit management meer is dan het nabellen van debiteuren die achterstallig zijn met het betalen van hun factuur.
  Na het spelen van de game zijn alle directie leden doordrongen van de cash consequenties van hun beslissingen.
  Op basis van de ervaring blijkt dat door het spelen van de cash game de directie beleid wordt aangepast of aangescherpt. Hierdoor neemt de omzet toe, de vrij cash, klant en medewerkerstevredenheid terwijl tegelijkertijd de kosten van opvolging afnemen.
  Wij modereren het spel graag. Aan het einde van de drie uur is uw directie team “cash proof“ en worden de scores van uw directie team vermeldt op de publieke hall of cash waar alle scores van de spelers vermeldt staan.
  Tevens kan er een cash scan gemaakt worden van uw eigen organisatie waardoor de verbeterpunten helder vastgesteld worden als ook de potentie om omzet te verhogen en kosten te verlagen. De cash game leent zich uitstekend als onderbreking van kwartaal, jaar meetings en heisessies.
 • MaxCredible stelt de Cash Game moderator ter beschikking voor maximaal 3 uur durende gameplay wanneer een nieuwe of bestaande klant een afname doet van een professional licentie van het MaxCredible platform voor €199,- per maand. De contractduur per licentie bedraagt 3 jaar.
 • U moet minstens drie weken voor de sessie aangeven op welk datum u met uw afdeling de Game wil gaan spelen.
 • De actie loopt van 1 september 2016 tot 31 oktober 2016.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • De Cash Game moderator is niet inwisselbaar voor geld of een ander product.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Aanbod beperkt zich tot moderator. Deelnemer zorgt voor locatie , materiaal , apparatuur , etc .
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • De actie loopt van 1 augustus tot 31 oktober 2016. MaxCredible kan de actieperiode verlengen. MaxCredible accepteert geen aanmeldingen voor de actie buiten de actieperiode.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • MaxCredible streeft ernaar de Cash Game moderator binnen 3 weken na acceptatie van het actie abonnement te organiseren. Deze levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de abonnee geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn tegenprestatie op te schorten dan wel het abonnement te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de abonnee redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het abonnement in stand blijft.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Actie voorwaarden

Algemeen

1. De actievoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de actie: Ontvang 250,- euro voor iedere nieuwe bug.
2. De actie is van toepassing op de MaxCredible Customer Credit Management Software, gebaseerd op de OnLine versie: MaxCredible V3.7.03.002.
3. De actie loopt tot 1 juni 2011 of totdat de versie van de MaxCredible Customer Credit Management Software is veranderd door een uitgebrachte release van MaxCredible B.V. MaxCredible is te allen tijde vrij om een nieuwe release uit te brengen van de MaxCredible Software.
4. MaxCredible B.V. behoudt zich het recht om de actie en de daarbij behorende voorwaarden op elk moment te wijzigen of te beeindigen.
5. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van MaxCredible van toepassing. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

Deelname

6. Alle gebruikers van de MaxCredible Customer Credit Management Software nodigen wij van harte uit deel te nemen aan deze actie.
7. Medewerkers van MaxCredible zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
Vaststellen Bug
8. Definitie bug: Een ongewilde onbedoelde werking van de software welke een storing veroorzaakt waardoor normaal gebruik van de software onmogelijk is.
9. Onder een bug wordt niet begrepen een onderbreking als gevolg van omstandigheden die aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen, waaronder storingen van de Klantapparatuur en het netwerk. Evenmin wordt onder een bug verstaan een storing die optreedt als gevolg van een onstabiele internetverbinding.
10. Bugmeldingen kunnen alleen plaats vinden gedurende het afgesproken tijdskader waarbinnen de klant aanspraak kan maken op service-verlening (9:00 tot 17:00).
11. De bug moet worden gemeld in de MaxCredible customersupport site (www.maxcredible.com/customersupport) waarbij de gegeven informatie dusdanig is dat de bug reproduceerbaar is. Om hieraan te kunnen voldoen moet de volgende informatie gegeven worden:
a. Beschrijf wat er is gebeurd;
b. waarmee je bezig was toen het gebeurde en
c. wat je denkt dat het probleem is.
d. Indien een foutmelding zichtbaar is, stuur hiervan een print screen mee.

Uitkering 250,- euro

12. De melder van de bug ontvangt van MaxCredible B.V. 250,- euro op het rekeningnummer zoals bij MaxCredible bekend voor het voldoen van de licentiekosten, indien de bug aan de actie voorwaarden voldoet.
13. MaxCredible is eigenaar van de buginformatie zoals deze is aangeleverd.
14. Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van MaxCredible B.V..
Slotbepalingen
15. Deze voorwaarden zullen gedurende de looptijd van de actie op de website www.maxcredible.com vermeld worden.
16. Indien de deelnemer een klacht wilt indienen, dient hij/zij zich schriftelijk te richten tot MaxCredible B.V., t.a.v. Yair Wazana, Koningslaan 34, 1075 AD Amsterdam of per e-mail: wazana@maxcredible.com.