Digitization, the end of the credit manager or an opportunity?

Digitization, the end of the credit manager or an opportunity?

The fact that jobs and entire professional groups are disappearing due to digitization is an age-old fact. Consider, for example, the analogue operator, or more recently taxi apps such as Uber that turn an entire sector upside down. But the current technology spurt is now quickly putting an end to some professions. Robots not only take over repetitive tasks from, for example, parcel deliverers using self-driving vehicles and drones. Due to the increasing capacity of robots, more and more tasks of higher educated people will disappear in the next 10 to 20 years. Digitization and robotization are also in full swing within credit management. What does this mean for the traditional role of credit managers? Will credit management still exist? How do you continue to offer added value in this "digital age"?

Einde van de credit manager?

Digitalisering en robotisering zet bedrijven buiten spel, verandert business modellen en maakt beroepen overbodig. Ieder beroep dat te digitaliseren valt, verdwijnt. 

Volgens de Universiteit van Oxford verdwijnen, naast bestuurders van voertuigen en magazijnmedewerkers, vooral ook administratieve beroepen, zoals boekhouders, accountants en data-invoerders.

Ook de traditionele credit management rol bevat administratieve en repeterende taken, zoals het sturen van herinneringen tot aan het screenen van klanten en het verwerken van betalingen. Nu credit management software steeds slimmer wordt en koppelingen met dataleveranciers, CRM en boekhoudsystemen zo zijn gemaakt, moeten credit managers nadenken over hun eigen positie en welke skills nodig zijn in de digital age. 

Nu al nemen diverse technologieën taken van credit managers uit handen:

 • Data analytics zorgt voor een automatische, snelle en zelfs real-time screening van klanten en markten op kansen en risico’s. Met behulp van software worden klanten automatisch in het juiste segment ingedeeld en volgt er een opvolgtraject dat past bij die specifieke groep. 

 • Robotisering neemt vervolgens de repeterende taken over, zoals het opvolgen van facturen met automatische Whatsapp berichten, emails of robotgestuurde calls. Op basis van ‘if this than that’ ontstaan er slimme workflows en worden betalingen en audit trails automatisch verwerkt door koppelingen met administratieve systemen. 

 • Machine learning en AI zorgen voor zelflerende processen die alsmaar efficiënter en beter worden. 
   

Bijna het hele traject – van klantacceptatie en segmentatie, tot aan opvolging, betalingsverwerking, administratie en optimalisatie – wordt zo overgenomen door robots en software. 

En hoewel bepaalde taken echt mensenwerk blijft, legt software door de rekencapaciteit veel sneller verbanden voor de meest optimale betaalreis. Robots zijn bovendien nooit ziek en door automatisering gaat het werk 24/7 door. Waar ligt dan nog de meerwaarde van credit managers?

Meerwaarde en nieuwe skills

Dat steeds meer delen van de functie geautomatiseerd worden, betekent – naar mijn idee – niet dat credit managers overbodig zijn. 

Het biedt juist kansen om de betaalreis nog beter af te stemmen op de klant en te focussen op meer rendement. Door de komst van robots kunnen credit managers nu het operationele gedeelte zo veel mogelijk uitbesteden, waardoor ze meer tijd hebben voor strategie en advies. 

Dit vraagt wel om een goede samenwerking tussen mens en robot en ook moeten credit managers bepaalde skills beter gaan ontwikkelen. Credit managers maken zich in de komende jaren het meest onmisbaar wanneer zij zich focussen op de onderstaande vaardigheden:

 • Inrichting betaalreis: Hoewel het screenen, opvolgen en verwerken van betalingen steeds meer bij robots ligt, zijn het nog altijd mensen die deze software moeten inrichten. Credit managers worden experts in het inventariseren en inrichten van processen. Ook moeten zij op de hoogte zijn van de nieuwste communicatiekanalen, betaalopties en de laatste technologie. 

 • Data-driven segmentatie: Een moderne credit manager moet vanuit diverse wetenschappen gaan analyseren hoe ze het betaalgedrag kunnen inschatten en beïnvloeden. Welke kanalen werken beter voor welke groepen? Hoe gaan we om met nieuwe versus bestaande klanten? Is er een hogere betaalkans als de tekst ‘betaal nu’ bevat versus ‘betaal direct’. Credit managers moeten goed inzicht krijgen in doelgroepen, leren werken met data-analyse, het gedrag beïnvloeden en experimenten uitvoeren met A/B tests. 

 

 • Proactief advies: Credit managers konden voorheen alleen terugvallen op achteraf-informatie, zoals de jaarrekening. Een proactieve credit manager kan steeds eerder in het proces sturen op rendement en cashflow met nieuwe informatiebronnen. Een credit manager moet tegen marketing en sales kunnen zeggen: ‘In de industrie waar wij actief zijn, wil je moet deze partijen zakendoen, dit is de middenmoot en bij deze groep moeten we onze vraagtekens zetten, omdat zij achterblijven op de peergroep.’ Misschien verandert de titel credit manager zelfs wel in rendement manager…

 • Economisch inzicht: In deze tijd gelden bepaalde klassieke bedrijfseconomische regels niet meer. Zo is een bedrijf als Zalando op papier verliesgevend, omdat zij constant investeren in groei. Kijk je alleen naar de cijfers, dan wil je geen zakendoen met deze klant. Maar achter Zalando staan veel investeerders, waardoor het juist een interessante klant is. Doordat klant- en marktanalyses automatisch verlopen, ligt de meerwaarde van credit managers in het begrijpen en toepassen van deze kwalitatieve onderzoeken. 

Net als in elke andere beroepsgroep verandert de rol van credit managers door inmenging van technologie. Wanneer credit managers nieuwe technologie omarmen, het operationele werk uitbesteden en meerwaarde blijven bieden op adviesniveau, blijven credit managers relevant in de ‘digital age’. 

MaxCredible: Toolkit voor de credit manager

Credit Expo 2020 staat in teken van ‘skills van de credit manager in de digital age’. Meer weten over digitalisering binnen credit management? Download dan de whitepaper van MaxCredible. 

MaxCredible maakt gebruik van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van robotisering, automatisering en data-analyse om credit management processen te verbeteren. Voor een klein maandelijks bedrag automatiseer je een groot gedeelte van het proces. Onze Saas-oplossing is met een paar simpele 'clicks' aangesloten op alle systemen. Zonder hulp van IT, terwijl je zelf simpel en snel klantgroepen en inningsproces inricht.

Kijk voor meer informatie op MaxCredible.nl

  en_GB