QSight IT is expanding further

QSight IT is expanding further

QSight breidt verder uit met extra administratie.
Centraal wordt debiteurenbeheer voor meerdere onderdelen uitgevoerd.

Met behulp van MaxCredible CCMS kunt u voor verschillende entiteiten, business units of  onderdelen van het concern centraal debiteuren beheer uitvoeren.

Het debiteurenbeheer wordt gestroomlijnd op basis van orgaisatiebrede kennis. De eigen identiteit van de verschillende onderdelen gaat daarbij niet verloren.

    en_GB