Customize dunning by Segmentation

Customize dunning by Segmentation

Customize dunning by Segmentation

Segmentatie van uw klanten helpt om per opvolgingsgroep de juiste boodschap te sturen, Gebruik de juiste tone of voice en de juiste media(mix), om de geëigende boodschap te communiceren. Rekening houdend met de relatie, uw risico, het betaalgedrag van de klant en andere relevante zaken.

    en_GB