PROJECT CREDITORS POLICE OF MAXCREDIBLE PARTNERS

PROJECT CREDITORS POLICE OF MAXCREDIBLE PARTNERS

Debiteuren worden in Nederland slecht behandeld. Dit komt doordat:

1) Het juridische stelsel de crediteur bevoorrecht (de crediteur beschikt over formele dwangmiddelen zoals beslaglegging, het in rekening brengen van incasso kosten, etc die eenvoudig zonder tussenkomst van een rechter eenzijdig door de crediteur opgelegd kunnen worden en recherche wordt slechts beperkt geremd door privacy wetgeving)

2) De crediteur op kosten van de debiteur professionele organisaties in kan zetten zoals incasso bureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso juristen

3) Er geen machtsevenwicht is in het voordeel van de crediteur. De crediteur beschikt veelal en met name in de B2C markt over veel meer (financiële) middelen dan de debiteur.

4) De afdeling bij de Crediteur die het contact onderhoudt met de debiteur staat in de hiërarchie van de organisatie onderaan. Senior management is niet geïnteresseerd in de acties en resultaten en daarmee ook het uitblijven van acties en resultaten die deze afdeling boekt. Hierdoor worden er geen verbeteringen op dit terrein geboekt.

Pas als er een incident zich voordoet met een debiteur en dat in de publiciteit belandt komt de actie van deze afdeling in de scope van senior management. Reactief met vaak publiciteitsschade wordt dit dan ad hoc opgelost. Daarna gaat men over tot de orde van de dag.

Uitzondering zijn het handje vol bedrijven die klachten van debiteuren wel serieus nemen en de klacht wegnemen zodat de betaling kan plaatsvinden. Deze organisaties zien de debiteur als klant in plaats van een nummer en acteren in lijn hiermee. Solide processen zijn ingericht om de juiste factuur op de juiste wijze en op het juiste tijdstip bij de klant af te leveren en de cultuur is erna om klachten te voorkomen en indien zich toch een klacht voordoet die zo snel mogelijk op te lossen. Dit zijn echter uitzonderingen.

Het gevolg is dat debiteuren geconfronteerd worden met tijd en kosten verslindende procedures om hun gelijk te krijgen m.b.t. tot vermeende vorderingen van crediteuren.

MaxCredible -Partners project.

Ervoor zorgen dat debiteuren in Nederland beter behandeld worden.

Aanpak.

MaxCredible-Partners lanceert de “Crediteuren Politie”.

De vier dimensies van de politie taak:

1) Opsporen van slechte crediteuren praktijken.
Debiteuren worden 24×7 uitgenodigd om via vele media kanalen slechte crediteuren praktijken te melden.

2) Handhaving van goed crediteuren gedrag door slechte crediteuren praktijken continue in de scope van het senior management (van het betreffende bedrijf) te brengen.
Er zijn publicaties op verschillende media van een maandelijkse/jaarlijkse lijst van bedrijven met de slechtste/ beste crediteuren praktijken.

3) Hulpverlening aanbieden aan bedrijven/instellingen/personen die in problemen zijn gekomen of dreigen te komen als gevolg van slechte crediteuren praktijken. Er wordt advies gegeven hoe met crediteuren om te gaan.

4) Informatie, signalering en advisering aanbieden aan bedrijven die hun slechte crediteuren praktijken willen verbeteren.
Er wordt advies gegeven aan bedrijven en instellingen hoe het slechte crediteuren beleid en uitvoering te verbeteren.

    en_GB