Issue Management

Issue Management

Issue Management is het proces van identificeren en oplossen van problemen. Dit kunnen problemen zijn met betrekking tot personeel, leveranciers, technische technische problemen of bijvoorbeeld een tekort aan materialen. Al deze problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de organisatie. Als het probleem onopgelost blijft, riskeer je onnodigde conflicten of zelfs comlicaties met leveringen van diensten en producten.

    en_GB